Huurvoorwaarden

 1. PRIJZEN
 • Onze prijzen zijn inclusief :BTW, omniumverzekering met 1000€ vrijstelling (waarborg).
 • Vanzelfsprekend is het dieselverbruik ten laste van de huurder. Oplevering is met volle dieseltank, en terug binnenleveren is eveneens met volle dieseltank.
 • Eventueel verschil is voor de huurder.
 • Boetes zijn ten laste van de huurder en worden verrekend met de waarborg. 
 • Max 2000km per week zijn inbegrepen, extra kilometers aan 0.20€ per kilometer.
 • Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken huur.
 1. UITRUSTING

Volgens de inventaris; -Fietsenrek, aansluitsnoer voor 220v, een uitdraaiende luifel, 2 gasflessen en wc product.
Voor persoonlijk beddengoed en handdoeken etc. moet u zelf zorg dragen.

 1. WAT WORD NIET TOEGELATEN
 • Roken in de mobilhome en bestuurderscabine word niet toegelaten
 • huisdieren zijn niet toegelaten
 • Het gebruik van bijkomende elektrische toestellen zoals bijvoorbeeld microgolf of friteuse zijn niet toegelaten.
 • je mag niet naar een festival gaan

  4. VOORWAARDEN 
 • Bestuurders moeten minstens 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en minimum 23 jaar oud zijn
 • In geval van overmacht (Schade aan camper,…) en het niet beschikbaar zijn van de mobilhome wordt de mobilhome kosteloos geannuleerd en de huurder heeft ook geen recht op een schadevergoeding.
 • De verhuurvoorwaarden gelden alleen in Europa.
 • Het is te strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, wapens, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.
 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen van aan de verhuurder van een schadevergoeding gelijk een de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
 • bij eventuele problemen of schade dient men binnen de 24 uur telefonisch contact op te leggen met de verhuurder zodat we de voor terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • de mobilhome word proper en in volledige toestand opgeleverd. De huurder brengt de mobilhome ook in dezelfde toestand terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het overschrijden van de maximum toegelaten massa (zie CoC) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
 • Indien er schadereparaties of ontbrekende stukken zijn is dit op kosten van de huurder, eveneens de noodzakelijke reiniging van de mobilhome.
 • Koelkast, toilet,… moeten leeg en gereinigd zijn anders word er een compensatie aangerekend; binnen poetsen 95€, toilettecassete ruimen 50€, en afvaltank lozen 20€.
 • De mobilhome mag niet gereinigd worden in een carwash, niet met een hogedrukreiniger en met schuurmiddelen.
 1. BETALING
 • De mobilhome is pas definitief gereserveerd als er een som van 350€ betaald is.
 • Het restant van de huursom moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Betalingen gebeuren CASH of met BANKOVERCHRIJVING.
 1. ANNULERING DOOR DE HUURDER

Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 30ste dag voor de vertrek dag: het verschuldigde voorschot.
 • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek 80% van de huursom.
 • Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige huursom.